האם ניתן לאפשר למעסיקים לקחת בחשבון מראה חיצוני כקריטריון להעסקת עובד?

Poll image placeholder 400x300
38%
Poll image placeholder 400x300
62%
מצביעים