Trò chơi " Nhìn hình đoán tên anime "

Luật chơi : bạn sẽ nhìn vào hình ảnh và nhiệm vụ của bạn là chọn sao cho đúng tên của anime đó
Bạn đã sẵn sàng chưa ?
BẮT ĐẦU
Đây là anime nào ?
Khó chưa :V
Đây là anime nào ?
Đây là anime nào ?
Đây là anime nào ?
Đây là anime nào ?
Đây là anime nào ?
Đây là anime nào ?
Đây là anime nào ?
Đây là anime nào ?
Đây là anime nào ?
Bạn cần phải xem nhiều anime hơn nữa nhé . Gắng lên
Tạm ổn ! cần cố gắng hơn nhé
Tốt ! bạn có triển vọng như một otaku
Tuyệt vời ! bạn đúng là một otaku thực thụ