ხარ თუ არა ინოვატორი?

თუ სიყვარული ვერტიკალურ და ბრუნვად მატერიად წარმოგვიდგენია, მაშინ  ადამიანის მიერ ტექნოლოგიური სიახლეების მიღების უნარიც შეგვიძლია კოორდინატების უსასრულო სიბრტყეზე სიმეტრიულ მრუდად გამოვსახოთ, რომელზეც ყველანი ვეტევით. იპოვნე შენი თავი ტექნიკურ კოსმოსში.