בלתי נשכחות? השלימו את סיסמאות הבחירות

לפני ששלוש מילים עם נקודה ביניהן נחשבו לסיסמת בחירות מספקת, היו פה כמה משפטים שראויים להיחקק בזיכרון. כמה מהם תדעו להשלים?