Anketa o Bezbednosti u školama

Cilj ove ankete je da dobijemo uvid u percepciju i iskustva učenika, nastavnika, roditelja/staratelja i šire javnosti o bezbednosti u školama. Pod školom se u ovom projektu podrazumevaju predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i domovi učenika/dece a pod prostorom škole podrazumeva se prostor u sedištu i van
sedišta ustanove u kom se ostvaruje vaspitno-obrazovni, obrazovno-vaspitni i vaspitni rad, kao i druge aktivnosti škole. Vaše iskustvo i mišljenje su ključni za razumevanje aktuelnih bezbednosnih izazova i stvaranje predloga za unapređenje bezbednosti u školskom okruženju. Molimo vas da iskreno odgovorite na sledeća pitanja kako bismo zajedno radili na stvaranju sigurnijeg okruženja za sve u školi. Vaš doprinos je od suštinskog značaja za naš projekat "Bezbedna škola".

Hvala vam na učešću!