ASTİGMAT TESTİ

Bu test ile astigmatınız olup olmadığını tespit edebilirsiniz. Lütfen ekrandan kol mesafesi uzak durun.