Vilken utvecklingsfas befinner du dig i?

Vill du skapa positiv förändring för samhället? Hur redo är organisationen för att skalas upp? Ta reda på vilken utvecklingsfas organisationen befinner sig i genom att göra testet. Därefter kan du utforska verktyg i Reach for Changes resurscenter baserat på fasen du är i.