14 ข้อ บอกว่าคุณคือบอร์ดเกมเมอร์แบบไหน ?

จากแบบสำรวจวงการบอร์ดเกมไทยประจำปี 2021
ทีมงาน Wizards of Learning และ Lunar Gravity ได้ทำการแบ่งผู้ตอบแบบสำรวจออกเป็น 6 ประเภทจากพฤติกรรมการเล่นเกม การซื้อเกม การสะสมเกม และ การติดตามข่าวสารในวงการบอร์ดเกม โดยสามารถดูรายละเอียดกลุ่มต่างๆได้ที่นี่
https://wizardsoflearning.com/6-personalities-of-thai-board-gamers-2021/

ลองทดสอบดูว่าคุณเป็นผู้เล่นบอร์ดเกมแบบประเภทไหนกัน !