Läkemedel vs. kosttillskott

Målet med denna uppgift är att lära ut hur läkemedel skiljer sig från kosttillskott. Svara därefter om du tycker att följande påstående är rätt eller fel.