Trò chơi " Nhìn hình đoán tên anime "

Luật chơi : bạn sẽ nhìn vào hình ảnh và nhiệm vụ của bạn là chọn sao cho đúng tên của anime đó
Bạn đã sẵn sàng chưa ?