Udfordringsbilledet på daginstitutionsområdet: Hvor enig er du med forskellige aktører på området?

I denne test har du mulighed for at blive klogere på, hvordan du oplever udfordringer på daginstitutionsområdet sammenlignet med fem forskellige aktørgrupper på området:

  • Pædagogisk personale
  • Pædagogiske ledere
  • Kommunale chefer
  • Forældre, som er forpersoner for forældrebestyrelser i daginstitutioner
  • Undervisere på pædagoguddannelsen og forskere på området


Testen indebærer en forsimplet populærformidling af nogle af resultaterne fra rapporten 'Udfordringsbilledet på daginstitutionsområdet'. Læs gerne rapporten for at få alle nuancerne med.


Testen af udviklet af Tænketanken DEA i forbindelse med projektet 'Fælles om Børnene', som er støttet af LEGO Fonden.