ערכי הגיוון בגיוס, מיון ופיתוח העובדים

פעמים רבות תהליכי הגיוס, המיון והקידום נראים לנו אובייקטיביים, אוטומטיים, כמעט סטריליים. אך מתחת לחזות המלוטשת מסתתרות הטיות, סטריאוטיפים ואף דעות קדומות. כדי לזהות את החוליות הפגיעות בתהליכים אלו אנו מזמינות אתכם/ן לעבור את השאלון הקצר, שיסייע לכם/ן למקם את תהליכי הרכבה של ההון האנושי על מדד הידידותיות לגיוון.