Uppsöka läkare?

Målet med denna uppgift är att lära ut hur man bedömer vilket slags symtom som kräver INTE läkarvård. Välj det rätta svaret.