גלו כמה אתם מכירים את אוזבקיסטן?

Your trivia description
Dreamstime
התחל/י
לאוזבקיסטן ולכל המדינות הגובלות בה אין מוצא לים. לאיזו עוד מדינה "חסימה כפולה" לים?
Dreamstime
כמה מדינות ששמותיהן מסתיימים ב"סטן" גובלות באוזבקיסטן?
Dreamstime
כמה מדינות אחרות (ללא הסיומת "סטן") אוזבקיסטן גובלת?
Dreamstime
כמה שווים בערך 5000 סום אוזבקי (השטר בעל הערך הגבוה ביותר באוזבקיסטן)?
Dreamstime
לפי המסורת האוזבקית, היכן האורח הכי מכובד צריך לשבת?
Dreamstime
לפי אמונה אוזבקית, למה הפיכת לחם והנחתו על צדו השני גורמת?
Dreamstime
באוזבקיסטן, איפה הורי המשפחה גרים כשהם מזדקנים (בדרך כלל)?
Dreamstime
באוזבקיסטן, מה המשמעות של מילוי כוסות התה של האורחים יותר מחצי הכוס?
Dreamstime
אוזבקיסטן היא היצרנית השלישית בגודלה בעולם של:
Dreamstime
שף אוזבקי יכול להכין בקדרה אחת מספיק פלוב (מאכל אוזבקי) עבור:
Dreamstime
Result text
Dreamstime