Partitesten 2021

Her er partitesten med hele 19 partier. Vi har valgt ut partier som stiller lister i et minimum av fylker.
START
Bør Norge ta imot flere flyktninger enn i dag?
Bør vi innføre flere tiltak for å redusere bruken av bil?
Bør Norge samarbeide mindre med EU?
Bør Norge fortsatt være medlem av NATO?
Bør vi fortsette med vaksinepass?
Bør skattene på inntekt økes?
Bør flere private få drive barnehager og skoler?
Bør vi slutte å lete etter olje?
Bør vi beskytte den kristne kulturen i Norge sterkere?
Bør det være fritt behandlingsvalg på sykehus i Norge?
Bør det bli vanskeligere å ansette folk midlertidig?
Bør vi bruke mer offentlige penger på distriktene?
Bør det være straff for å ha narkotika til eget bruk?
Bør det strammes inn hvor mye kommuner kan ta i eiendomsskatt?
Bør bompenger fjernes?
Bør fordelene for elbil forlenges?
Bør retten til abort utvides?
Bør kommuner og fylker få lov til å oppheve sammenslåing?
Bør kommunene ha lov til å innføre utslippfrie soner?
Bør arveavgiften innføres igjen?
Bør vi fortsatt satse på vindkraft på land?
Bør det være mulig å få asyl i Norge?
Bør det innføres flere folkeavstemninger i Norge?
Bør Norge si nei til ACER - EUs energimarkedspakke?
Bør den kjønnsnøytrale ekteskapsloven beholdes?
Bør det bli forbud mot servering av alkohol på offentlige arrangementer der det kan være barn?
Alliansen - Alternativ for Norge
Alliansen - Alternativ for Norge er et parti som ble stiftet i februar 2021, og følger partiet som het Alliansen. Partiet kaller seg en tverrpolitisk folkebevegelse. Partiet mener at kandidatene er fristilt i alle saker, med unntak av nei til EØS og Schengen. Dette er versjon 1.0 av testen (29. juni 2021). Testen oppdateres når partiene oppdaterer sine standpunkt, eller informerer oss om disse.
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet ble grunnlagt i 1887 som et sosialistisk parti, og fikk første representant på Stortinget i 1903. Partiet har 48 representanter på Stortinget før valget i 2021.
Demokratene
Demokratene ble startet i 2002. Partiet kaller seg et politisk komplett parti, og skal jobbe for det beste for Norge og de som bor i Norge.
FNB
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger ble etablert ble registrert i 2018. Partiet beskriver seg selv slik: FNB er mer opptatt av saker enn politiske farger som rødt, blått eller grønt. Vi ønsker å verne om menneskerettigheter samtidig som vi setter fellesskapets interesser i fokus.
Fremskrittspartiet
FrP ble grunnlagt i 1973. Partiet har i dag 27 representanter på Stortinget.
Helsepartiet
Helsepartiet ble startet i 2016. Partiet beskriver seg selv slik: Helsepartiet vil bidra til god helse og høy livskvalitet, med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger.
Høyre
Høyre ble grunnlagt i 1884. Partiet har i dag 45 representanter på Stortinget.
INP
Industri - og Næringspartiet ble stiftet i 2020. Partiet jobber for å hindre en begrensning av olje- og gassnæringen og bedre rammevilkår for næringslivet generelt.
KrF
Kristelig Folkeparti ble grunnlagt i 1933. Partiet har 8 representanter på Stortinget.
Liberalistene
Liberalistene ble startet i 2014, og registrert to år senere. Partiet sier de arbeider for næringsvennlighet, desentralisering og individets selvråderett.
MDG
Miljøpartiet De Grønne ble stiftet i 1988. Partiet har 1 representant på Stortinget.
De Kristne
Partiet De Kristne ble startet i 2011.
Sentrum
Partiet Sentrum ble opprettet i september 2020.
Pensjonistpartiet
Pensjonistpartiet ble opprettet i 1985.
Piratpartiet
Piratpartiet ble stiftet i 2012.
Rødt
Rødt ble stiftet i 2007 som en sammenslåing av Rød Valgallianse og AKP.
Senterpartiet
Senterpartiet ble startet i 1920 som Bondepartiet.
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti ble dannet i 1975. Partiet har røtter i Sosialistisk Valgforbund som ble etablert i 1961.
Venstre
Venstre er det eldste partiet i Norge. Partiet har 8 representanter på Stortinget.