במקרה של זכיה תשלח הודעה לכתובת המייל שמסרת
תודה רבה על ההשתתפות ובהצלחה