במקרה של זכיה תשלח הודעה לכתובת שמסרת
תודה רבה על ההשתתפות ובהצלחה