Indsend forslag

På Medlemskonferencen (MK) vedtager vi LH's budget og udtalelser om den politik, LH skal fører.

LH's medlemselevråd, regioner og bestyrelse kan altså lave forslag frem til MK og indtil afstemningerne på MK, hvor de vil blive diskuteret og stemt om. I kan lave forslag til LH's udtalelser eller budget.


Alle udtalelser skal derfor være indsendt inden lørdag d. 20. november kl. 22.00. Derefter kan der kun stilles ændringsforslag til de forslag, der allerede er indsendt.

START
Hvad vil du stille forslag til?
Her kan du skrive dit forslag
Motivation for forslaget: Her kan du skrive en begrundelse for dit forslag
Kontaktperson og oplysninger:
Hvem er forslaget fra? Skriv her, hvilket elevråd eller region, du repræsenterer
Tak for dit forslag!
Vi vil gennemgå alle indkomne forslag på medlemskonferencen (MK), hvor det også er muligt at stille ændringsforslag til de indkomne forslag.

Vi ser frem til diskussionen og afstemningen om dit forslag på MK d. 19-21. november på Dalum Landbrugsskole i Odense.