Hvilken LH-type er du? / Hvilken frivilligtype er du?

Velkommen til den hurtige quiz, der kommer til at afsløre hvilket af LH's udvalg, du hører til. Vi lover, at hvorend du ender, bliver det mega sjovt og givende på samme tid. I LH er det vigtigt, at alle bliver hørt og vi i fællesskab kæmper for handelselevernes stemme.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i ét af vores udvalg.
Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på lh@handelselever.dk
START
Hvilken handelsuddannelse går du på
Hvilken del af nyhederne interesserer dig mest?
Hvad kan du lide at lave i din fritid?
Hvilken påstand er du mest enig i?
Hvad er du god til?
Hvad vil du helst?
Du skal være med i EUD/EUX - udvalget
Du går på en EUD eller EUX uddannelse, og du er derfor ekspert på dette område. Vi har brug for flere som dig, der engagerer sig i uddannelsespolitik på de merkantile erhvervsuddannelser. Du skal derfor være med i EUD/EUX-udvalget, så vi sammen kan sikre, at stemmerne på EUD/EUX bliver hørt!

Hvis du vil være med i udvalget, kan du sende en sms til formand Maria på 51401544. Skriv EUDX, dit navn og skole i sms'en.
Du skal være med i bestyrelsen og/eller det politiske udvalg

Du har appetit på politik og du skal derfor være med i vores bestyrelse og/eller politiske udvalg. Du er passioneret for fremgang og bliver motiveret af at kæmpe for en sag. Borgen er ikke langt fra dine fremtidsplaner. Det vil derfor passe dig at sidde med om bordet i LH’s bestyrelse og/eller politiske udvalg. Uddannelsespolitik er kernen i LH og ligesom dig er vi meget optaget af den politiske debat og holder skarpt øje med det politiske landskab - især når det kommer til ungdomsuddannelserne. Vi vil ikke glemmes af politikerne og du skal være med i kampen.

Hvis du vil være med i udvalget, kan du sende en sms til formand Maria på 51401544. Skriv POL eller BES, dit navn og skole i sms'en.

Du skal være med i det organisatoriske udvalg

Du er en holdspiller og bliver motiveret af at skabe succeser sammen med andre. Du ser en styrke ved at lave gode samarbejder på tværs både lokalt på skolen og nationalt mellem alle handelsskoleelever. Du skal derfor være med i vores organisatoriske udvalg, hvor der er fokus på fremgang og forandring. Du vil blive en del af en styrket flok, der samler organisationen og bidrager til at vores mission og vision er synlig for enhver og er tænkt med i alt, hvad vi laver. Det organisatoriske udvalg sikrer altså fremgang i LH. Du har det godt med et fokus på større elevinddragelse og vil kæmpe for elevdemokratiet.

Hvis du vil være med i udvalget, kan du sende en sms til formand Maria på 51401544. Skriv ORG, dit navn og skole i sms'en.

Du skal være med i det internationale udvalg
Du er en rigtig globetrotter, der søger indsigt uden for landets grænser og du passer derfor perfekt ind i vores internationale udvalg. Du mener, at vi får en bedre forståelse af vores eget uddannelsessystem ved at se, hvordan andre gør i andre lande. Du er nysgerrig på andre mennesker og kulturer og er derfor god til at skabe samarbejder på tværs af landegrænser. I det internationale udvalg samarbejder vi med UBESSO om styrkelse af handelsskoler internationalt, der kan derfor være rejser involveret, og vi ser det som en styrke at være velbefærdet på den internationale scene.

Hvis du vil være med i udvalget, kan du sende en sms til formand Maria på 51401544. Skriv INT, dit navn og skole i sms'en.
Du skal være med i aktivitets-, kampagne og/eller folkemøde-udvalget

Du er en kreativ sjæl og idémager, og du trives derfor i den kreative proces med brainstorms, udvikling og projektplanlægning. Du deltager selv i mange forskellige arrangementer og aktiviteter, fordi du motiveres af og søger fællesskaber og er sulten for sammenhold. Du planlægger gerne aktiviteter og arrangementer, der kan få så mange med som muligt. Du passer derfor perfekt ind i vores aktivitets-, kampagne og/eller folkemøde-udvalg. Her er plads til alle dine vilde idéer og vi har især fokus på at skabe indhold og arrangementer, der engagerer og motiverer til at deltage i fællesskabet.

Hvis du vil være med i udvalget, kan du sende en sms til formand Maria på 51401544. Skriv AK, dit navn og skole i sms'en.

Du skal være regionsaktiv og melde dig ind i elevrådet
Du trives på din skole, men du har også mange gode idéer til, hvordan den kan forbedres. Du brænder for de små kampe, der gør en stor forskel lokalt. Du skal kunne se forandringerne lige foran dig og du passer derfor ind som regionsaktiv og/eller i elevrådet. Som regionsaktiv og/eller som en del af elevrådet kan du gøre en synlig forskel på din skole. Du kan godt lide at planlægge begivenheder for ligesindede i dit nærområde og du ser store muligheder i at sætte din skole på landkortet med gennemførte kampagner og sjove arrangementer.

Hvis du vil være med i udvalget, kan du sende en sms til formand Maria på 51401544. Skriv REG, dit navn og skole i sms'en.