Jaki jest Twój przewodni styl zarządzania❓

Sprawdź do jakiego świata biznesu należysz i jaki styl przywództwa jest Twój.

Proponujemy model, który pozwoli Ci poruszać się w złożonym świecie biznesu, pracowników i klientów oraz dostosować swój styl przywództwa i kulturę organizacyjną do złożonych czasów


Wg tego modelu PWC stworzyło swój raport „Future of Work”, F. Laloux napisał „Pracować Inaczej”, a Prezydenci Stanów Zjednoczonych używają go do zrozumienia złożoności tego, co nastąpi - to model, którego autorem jest prof. Graves.

Nie jesteśmy wyznawcami Turkusu jako jedynie słusznej opcji – lecz widzimy, że model, na podstawie którego powstał, może pomóc Ci poruszać się w złożonym świecie. Chcemy się nim z Tobą podzielić.

#PrzereklamowanyTurkus❓ Zobaczymy.

ROZPOCZNIJ
Jaki styl przywództwa uważasz za "swój"?
W jaki sposób podejmujesz decyzje biznesowe?
Najbardziej denerwuje Cię:
Co Cię najbardziej motywuje do pracy
Jakie motto jest Ci najbliższe?
W jakiej firmie najlepiej się czujesz?

Już prawie!

Uzupełnij swój adres email oraz imię zanim zobaczysz rezultat

Proszę popraw dane na formularzu
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia oraz adresu email) w celach marketingowych przez YOu Can Business Krzysztof Herdzik oraz CC Aleksandra Dzięciołowska - Piątek
Dziękujemy!
Najprawdopodobniej Twój styl zarządzania to czerwony

Czerwony Leader

Perspektywa: „Liczę się tylko JA”

Kluczowe wartości

Heroizm, kontrola, spontaniczność, odwaga, egocentryzm

Motto przewodnie

"Bądź kim jesteś, rób co chcesz bez wyrzutów sumienia"

Reakcja w typowych sytuacjach życiowych

· Asertywność, odwaga, natychmiastowe działanie, szybkie wyrażanie opinii w oparciu o emocje.

· Unika mówienia prawdy, jeśli może to postawić go w złym świetle

Reakcja w obliczu stresującej sytuacji

· Niecierpliwość, bezpośredniość, impulsywność, irracjonalność, myślenie najpierw o sobie, odczuwanie wstydu i złości, za wszelką cenę unika mówienia prawdy, w bardzo stresujących sytuacjach ochrania tylko siebie.

Jakim liderem jest Czerwony Leader?

· podejmuje decyzje samodzielnie i impulsywnie,

· Działa niezależnie, jest bezpośredni, władczy i autorytarny, pokazuje władzę.

· Wyklucz z grupy osobę, która rzuca mu wyzwanie przed innymi

Preferowana struktura organizacyjna w pracy

· Organizacja, która szanuje siłę i do pewnego stopnia pozwala na wolność.

Z którym liderem najlepiej współpracuje Czerwony Leader?

Bezpośredni szef, który natychmiastowo nagradza, który ma wysoki autorytet, w przeciwnym razie Czerwony Leader pokona swojego lidera i zacznie kwestionować jego przed innymi.

Przywódca musi być bardzo ostrożny prowadząc Czerwonego Leadera – szczególnie w stresującej sytuacji Czerwony Leader prawdopodobnie będzie unikał mówienia prawdy, będzie działał tylko i wyłącznie na swoją korzyść. Zrobi to w bardzo sprytny sposób – co zwykle trudno kwestionować. Dlatego tak trudno przełożonym poznać prawdziwą twarz Czerwonego Leadera.

Co motywuje Czerwonego Leadera?

• Natychmiastowa nagroda, heroiczne podejście, szacunek, autorytet, władza,

Najprawdopodobniej Twój styl zarządzania to bursztynowy

Bursztynowy Leader

Perspektywa „Jesteśmy”

Kluczowe wartości

Poczucie własnej wartości, skromność, uczciwość, honor, oddanie innym, przewidywalność, zasady i porządek

Motto przewodnie

„Poświęcam się dla innych, bo wiem, że dobro kiedyś wraca”

Reakcja w typowych sytuacjach życiowych

Od razu do rzeczy, możesz na nim polegać, uczciwy, lubi pracować według znanych zasad.

Lubi jasne zasady współpracy, jasne obowiązki oraz przewidywalną pracę. Zadania należy zrobić bez pytań, zgodnie z procedurami i zrobić to dobrze

· Ma minimalną chęć szukania ulepszeń, innowacji i kreatywności – wszystko musi być przewidywalne

· Jeśli otrzyma negatywny feedback - traktuje to bardzo osobiście (nawet czuje się winny)

· Unika konfrontacji – zazwyczaj unika informowania o błędach.

Reakcja w obliczu stresującej sytuacji

· Kurczowo trzyma się zasad, formalista.

· Obwinia i szuka winnych, odpowiedzialności za błędy szuka u innych, nigdy u siebie.

· Perfekcjonista, dąży do idealnego rozwiązania, nawet jeśli nie jest to potrzebne.

· Ma czarno-biały obraz świata, starający się za wszelką cenę mieć rację.

Jakim liderem jest Leader Bursztynowy?

· Działa w sposób bezpieczny i uporządkowany.

· Działa według jasnych zasad, zaangażowany i odpowiedzialny, dając dobry przykład.

· Działa zgodnie z planem i kamieniami milowymi.

· Przewidywalny i godny zaufania.

· Zaangażowany i konsekwentny. Lecz wyciąga konsekwencje w przypadku awarii i błędów.

· Zwykle surowy, ale z uzasadnieniem (działa w tradycyjny sposób w oparciu o zasady, przepisy i instrukcje)

· Nieelastyczny

· Usprawnienia, kreatywność, innowacyjność czy chaos to nie jego środowisko pracy.

Preferowana struktura organizacyjna w pracy

• Hierarchiczny z jasno określonymi rolami i odpowiedzialnością, formalny z jasno określonymi zasadami.

Z którym liderem najlepiej współpracuje Leader Bursztynowy?

· Z takim, który zapewnia porządek, ustanowienie uniwersalnych (jednolitych) standardów, zasad i sposobów wynagradzania.

· Taki, który gwarantuje takie samo wynagrodzenie za te same zakresy obowiązków.

· Taki, który jasno definiuje zadania i sposób ich wykonywania, jest sprawiedliwy, traktuje wszystkich w zespole tak samo, bez wyjątków od reguł.

Co motywuje Leadera Bursztynowego?

Zasady, porządek, przejrzystość, potrzeba realizacji w imię wyższego celu,

Najprawdopodobniej Twój styl zarządzania to pomarańczowy

Pomarańczowy Leader

Kluczowe wartości

Autonomia, bogactwo, sukces, uznanie, prestiż, innowacyjność, nowoczesność, pieniądze

Motto przewodnie

"Sky is the limit"

Reakcja w typowych sytuacjach życiowych

Zorientowani na cel

Potrafi myśleć i działać strategicznie,

Dążenie do pragmatycznych i logicznych rozwiązań,

Podejmuj decyzje na podstawie danych,

Innowacyjne podejście, skuteczność, konkurencyjność.

Reakcja w obliczu stresującej sytuacji

Oportunistyczny, manipulacyjny

Dąży do własnego celu za wszelką cenę,

Zbyt zajęty, by zwracać uwagę na innych

Dba o własny interes

Nagina prawo, często balansuje na skraju prawa i zasad.

Jakim liderem jest Pomarańczowy Leader?

Wierzący w styl zarządzania przez cele i wyniki,

Wyznaczanie jasnych celów, dążenie do ulepszeń,

Zarządzanie oparte na KPI,

Dążenie do bycia najlepszym i do sukcesu,

Lubi wyzwania i stawia sobie ambitne cele, stawia sobie wysoko poprzeczkę.

Potrafi rozpoznać i wykorzystać szanse na sukces.

Elastyczny w dostosowywaniu się do rzeczywistości, płynnie poruszający się w trendach,

Zachęcaj do samodzielnych inicjatyw, pobudza do wykorzystania maksymalnego potencjału drzemiącego w ludziach,

Potrafi zaprezentować siebie, dział lub całą organizację jako najlepszą i najważniejszy

Lubi rywalizację, uwielbia wygrywać

Preferowana struktura organizacyjna w pracy

Idealnie odnajduje się w strukturze matrycowej – na podstawie celów i nagród,

Organizacja umożliwiająca rozwój jednostki, z możliwością awansu i prestiżu. Gdzie promocje opierają się na precyzyjnych, mierzalnych wynikach, zwycięska kultura.

Z jakim liderem Pomarańczowy Leader najlepiej współpracuje?

Taki, który tworzy konkurencyjną i zorientowaną na cel atmosferę, z nagrodami/warunkami dla zwycięzców.

Zasady nagradzania oparte na wydajności i precyzyjnych wynikach.

Co motywuje Pomarańczowego Leadera?

Sukces, rywalizacja, prestiż, uznanie, ambitne cele, możliwości rozwoju i awansu, status społeczny.

Najprawdopodobniej Twój styl zarządzania to zielony

Zielony Leader

Perspektywa „Wszyscy jesteśmy równi"

Kluczowe wartości

Równość, sprawiedliwość, ekologia, naturalność, towarzyskość, pokój, kompromis, duch zespołowy

Motto przewodnie

„Szczęście jest prawdziwe, gdy możesz dzielić się nim z innymi”

Reakcja w typowych sytuacjach życiowych

Poszukiwanie wewnętrznego ja, zwracanie uwagi na emocje i dobre samopoczucie innych,

Potrzeba przynależności do czegoś większego

Rozwój osobisty jest podstawą rozwoju całego społeczeństwa

Akceptuje, że ludzie są inni. Jest tolerancyjny.

Dba o przyrodę, środowisko i zasoby naturalne

Równość społeczna jest ważna

Poczucie równości jest bardzo ważne. Dlatego podejmuje decyzje uwzględniają każdą osobę. Przez to decyzje podejmuje w oparciu o kompromis.

Reakcja w obliczu stresującej sytuacji

Unika konfliktów i podejmowania decyzji

Uważa, że ​​jego/jej wizja świata jest wyjątkowa i poprawna,

Szuka idealnego kompromisu, aby wszyscy w grupie czuli się dobrze.

Wolno podejmuje decyzje

Jakim liderem jest zielony leader?

Daje każdemu przestrzeń i sprawia, że ​​wszyscy czują się dobrze w zespole

Stymuluje ludzi do bycia sobą, do wyrażania emocji

Akceptuje ludzi takimi, jakimi są

Stawia ludzi ponad KPI i procesy, dlatego często trudno mu zaakceptować biznesowe podejście w pracy

Angażuje ludzi do podejmowania decyzji i wyrażania swoich opinii,

Tworzy otwartą i swobodną atmosferę

Dobry słuchacz, autentyczny i „ludzki”

Podejmuj decyzje oparte na kompromisie, zwleka, jeśli chodzi o decyzje dotyczące ludzi.

Przyjaznym, dobrym kolegą czy koleżanką, miłym. Często brakuje mu zdecydowania.

Może być postrzegany jako miły, który nie walczy o zespół, niewymagający. Dlatego ludzie przy nim się dobrze czują, lecz nie rozwijają.

Preferowana struktura organizacyjna w pracy

Ta, w której jest akceptacja (przyjemna atmosfera)

Ta, w której dzielenie się wiedzą i zasobami ma kluczowe znaczenie, a współpraca jest lepsza niż rywalizacja

Z którym liderem najlepiej współpracuje Leader Zielony?

„Ludzki”, autentyczny i przyjazny

Taki, który stawia ludzi przed wynikami

Taki, który dba o atmosferę w zespole

Taki z ludzkim podejściem

Dla kogo praca w grupie jest esencją, w której panuje tak zwany „duch zespołowy”

Dba o relacje w zespole, buduje zaufanie i komunikowanie swoich emocji.

Co motywuje Zielonego Leadera?

Satysfakcja z życia, przede wszystkim budowanie konsensusu (kompromisu). Poszukiwanie wewnętrznego spokoju, odkrywanie duchowości, troska o innych, bycie częścią czegoś większego, walka o równość.

Najprawdopodobniej Twój styl zarządzania to turkusowy (TEAL)

Żółty Leader - wg Spiral Dynamics (TEAL/Turkusowy wg "Pracować Inaczej" F. Laloux)

Perspektywa „Ja, bez szkody dla innych”

Główne wartości

Wolność, być a nie mieć, odwaga, luz, rozwój

Motto przewodnie

„Codziennie uczę się czegoś nowego”

Reakcja w typowych sytuacjach życiowych

Ma sporo idei, widzi problemy wcześniej niż inni

Szybko znajduje sedno problemu

Potrafi dobrze odnaleźć się w kompleksowym świecie

Potrafi porozumieć się prawie z każdym

Stawia na kompetencje innych niż na stanowisko

Często postrzegany jako luzak, lecz to tylko pozór, bo dla Żółtego Leadera być jest ważniejsze niż mieć

Często postrzegany jako ten, który zaczyna, lecz często nie kończy, gdyż ta część może być dla niego nudna

Widzi świat jako system wzajemnie powiązanych części.

Reakcja w obliczu stresującej sytuacji

Praktycznie się nie denerwuje. Wierzy, że wszystko jest po coś i traktuje trudne sytuacje jako szansę na odkrycie czegoś nowego. Dlatego często jego podejście może denerwować innych

Kiedy coś mu nie odpowiada to po prostu odchodzi – nie widzi potrzeby tłumaczenia się ze swoich decyzji. Dlatego nieczęsto widzimy go w korporacjach. Jeśli tak to raczej jako zewnętrzny konsultant

Jakim Leaderem jest Żółty Leader?

Autentycznym!

Stawia na kompetencje – praca zespołowa to gra talentów. W zespole Żółtego Leadera, każdy się rozwija i promienieje. Żółty leader potrafi wydobyć z każdego jego naturalne talenty

W podejmowaniu decyzji potrafi łączyć umysł, serce i intuicję (którą ma bardzo silnie rozwiniętą)

Dzięki temu, że potrafi stworzyć atmosferę współpracy, gdzie każdy czuje się potrzebny nie potrzebuje kontrolować zespołów.

Pod jego przywództwem ludzie czują się potrzebni i zaangażowani.

Dzięki swojej zdolności patrzenia na świat z różnych perspektyw i systemowemu podejściu jest sprawnym leaderem w kwestiach biznesowych – o ile sprawia mu to radość i poczucie rozwoju. W innym wypadku nawet kiedy miałby zarobić tonę pieniędzy to nie będzie się w to angażował.

Zespoły i firmy rozwija z radości, po to, żeby rozwiązać jakiś fascynujący dla niego problem. Najczęściej pieniądze za nim podążają bez większego wysiłku.

Z którym liderem najlepiej współpracuje Leader Żółty?

Z żadnym. Leader Żółty ignoruje hierarchię. Jest mu zbędna. Liczą się kompetencje

Jeśli masz w zespole Żółtego Leadera daj mu absolutną wolność, dostęp do wiedzy i informacji oraz swobodę w kształtowaniu relacji. Dopóki będzie czuł, że to co robi ma sens, jest ciekawe i inspirujące to zostanie. Licz się także z tym, że pewnego dnia powie – odchodzę bez konkretnej przyczyny.

Zarządzanie Żółtym Leaderem, kiedy samemu jest się na „niższych” poziomach świadomości jest praktycznie niemożliwe. Dlatego tak trudno znaleźć Żółtych Leaderów jako podwładnych w korporacjach. Nie działa na niego ani strach, ani presja, ani rywalizacja, ani praca dla czegoś większego.

Co motywuje Żółtego Leadera?

Wolność, rozwój, wiedza i informacja, kompleksowe zagadnienia, duże problemy, ciekawość, zaufanie.