Финансови стимули за предотвратяване на аборта

Споделяте ли мнението на автора на тази статия: Ужасите на десничарската дистопия...
START
Споделяте ли мнението на автора?
Благодарим за гласуването!
Споделете подробното си мнение през конктактната форма на сайта.