Финансови стимули за предотвратяване на аборта

Споделяте ли мнението на автора на тази статия: Ужасите на десничарската дистопия...
START
Споделяте ли мнението на автора?
Благодарим за гласуването!
Споделете подробното си мнение през конктактната форма на сайта.

How about creating your own
Poll, Survey or Quiz?

CREATE NEW