Ի՞նչ գիտես տեղեկություն ստանալու քո իրավունքի մասին

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնն առաջարկում է առցանց թեստի միջոցով ստուգել, թե որքան լավ ես տեղեկացված տեղեկություն ստանալու քո իրավունքից։
Ուզում եմ փորձել
Ովքե՞ր ունեն ՀՀ-ում տեղեկություն ստանալու իրավունք:
Հայաստանի Հանրապետությունում տեղեկություն ստանալու իրավունք ունի յուրաքանչյուր ոք՝ անկախ քաղաքացիությունից։
Next
Ո՞Ւմ կարելի է դիմել տեղեկություն ստանալու համար

Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն` մարդիկ կարող են տեղեկություն ստանալ.

 • պետական կառավարման մարմիններից,

 • տեղական ինքնակառավարման մարմիններից,

 • պետական հիմնարկներից,

 • պետական և տեղական բյուջեներից ֆինանսավորվող կազմակերպություններից,

 • հանրային նշանակության կազմակերպություններից,

 • պաշտոնատար անձանցից:

Next
Ինչպե՞ս կարելի է դիմել տեղեկություն ստանալու համար
Տեղեկություն ստանալու համար պետք է դիմել տեղեկատվություն տնօրինողին գրավոր, էլեկտրոնային կամ բանավոր հարցումով:

Next
Գրավոր և էլեկտրոնային հարցման մեջ դիմողը պարտավոր չէ նշել․

Գրավոր և էլեկտրոնային հարցման մեջ դիմողը պարտավոր է նշել անունը ազգանուն, քաղաքացիությունը, բնակության, աշխատանքի կամ ուսումնական հաստատության գտնվելու վայրը (իրավաբանական անձի դեպքում` անվանումը, գտնվելու վայրը): Դիմողը սակայն պարտավոր չէ հիմնավորել, թե ինչու և/կամ ինչ նպատակով է ուզում տեղեկությունը։


Next
Ի՞նչ ժամկետներում պետք է տրամադրվի պահանջվող տեղեկությունը։

Գրավոր և էլեկտրոնային հարցման պատասխանը տրվում է հարցումն ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում։ Եթե հարցման մեջ նշված տեղեկությունը տրամադրելու համար անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ աշխատանք, ապա այդ տեղեկությունը դիմողին է տրվում դիմումն ստանալուց հետո 30-օրյա ժամկետում: Սակայն հարցումը ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում մարմինը պետք է գրավոր տեղեկացնի դիմողին` նշելով հետաձգման պատճառները և տեղեկությունը տրամադրելու վերջնական ժամկետը:


Next
Ո՞ր դեպքերում տեղեկություն տնօրինող մարմինը կարող է մերժել տեղեկության տրամադրումը։
Տեղեկության տրամադրումը մերժվում է, եթե.
 • պարունակում է պետական, ծառայողական, բանկային, առևտրային գաղտնիք,
 • խախտում է մարդու անձնական և ընտանեկան կյանքի գաղտնիությունը, այդ թվում` նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների գաղտնիությունը,
 • պարունակում է հրապարակման ոչ ենթակա նախնական քննության տվյալներ,
 • բացահայտում է մասնագիտական գործունեությամբ պայմանավորված մատչելիության սահմանափակում պահանջող տվյալներ (բժշկական, նոտարական, փաստաբանական գաղտնիք),
 • խախտում է հեղինակային իրավունքը և (կամ) հարակից իրավունքները («ՏԱ» օրենք, 8-րդ հոդված):
Next
Գրավոր և էլեկտրոնային հարցմանը կարող է պատասխան չտրվել, եթե․
Գրավոր և էլեկտրոնային հարցմանը պատասխան չի տրվում նաև, եթե.

 • հարցմանը ներկայացվող պահանջները կատարված չեն,

 • պարզվում է, որ դրա հեղինակի ինքնությանը վերաբերող տվյալները կեղծ են,

 • դա նույն անձի կողմից նույն տեղեկությունը ստանալու պահանջով վերջին 6 ամսվա ընթացքում ներկայացված երկրորդ դիմումն է,

 • տեղեկության տրամադրումը կարող է մերժվել նաև այդ տեղեկության տրամադրման համար սահմանված գումարը չվճարելու դեպքում:

Next
Նշվածներից ո՞րը կարող է բացակայել տեղեկության տրամադրումը մերժող գրության մեջ։

Տեղեկատվության տրամադրման մերժումը պետք է պարտադիր պարունակի.

 • հարցումը մերժելու իրավական հիմքերը,

 • հղում օրենքի համապատասխան նորմին (հղում անելով օրենքով սահմանված այն կոնկրետ բացառությանը, որին առնչվում է պահանջվող տեղեկատվությունը` նշելով, թե օրենքի որ դրույթի հիման վրա է մերժվում տվյալ տեղեկության տրամադրումը),

 • մերժումը բողոքարկելու ժամկետները և կարգը:

Մերժման հետաձգման պատճառը ներկայացնելու կարիք ըստ օրենքի լինել չի կարող, քանի որ գրավոր հարցմամբ պահանջվող տեղեկության տրամադրումը մերժելու դեպքում տեղեկություն տնօրինողն այդ մասին պետք է տեղեկացնի 5-օրյա ժամկետում։

Next
Տեղեկատվության տրամադրման մերժումը պետք է տրամադրվի
Մերժումն անպայման պետք է հիմնավորված լինի: Մերժումը հիմնավորելը տեղեկատվություն տնօրինողի պարտականությունն է: Գրավոր հարցման մերժումը պետք է լինի միայն գրավոր:

Next
Տեղեկություն ստանալու մերժումը բողոքարկելիս չի կարելի դիմել 

Տեղեկություն ստանալու մերժումը կարելի է բողոքարկել խախտումը թույլ տված մարմնի վերադասին: Եթե վերադասը ուժի մեջ է թողնում մերժումը, քաղաքացին, որպես հաջորդ քայլ, կարող է դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանին կամ ուղղակի դատարան: Ի դեպ, այս մարմիններին կարելի է դիմել նաև առանց վերադասության կարգով բողոքարկելու:


Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը, ինչպես ոլորտում աշխատող մյուս ՀԿ-ները, բողոքարկման համար օրենքով սահմանված մարմին չէ, սակայն տեղեկություն ստանալու իրավունքի խախտման դեպքում ԻԱԿ-ը կարող է տրամադրել մասնագիտական խորհրդատվություն։ Եթե տեղեկություն ստանալու հետ կապված խնդիրներ են ծագել, կարող եք նամակ ուղարկել foi@foi.am հասցեին, կամ գրել ՀԿ-ի ֆեսբուքյան էջին (
https://www.facebook.com/FOICenterArmenia)։
Next
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
Դատելով պատասխաններիցդ ՏԱ օրենքի դրույթների մասին գիտելիքներդ բավարար չեն։ Հույս ունենք՝ թեստն ու պատասխանների բացատրություններն օգնեցին, ու հիմա ավելի լավ ես պատկերացնում՝ ինչպես իրացնես տեղեկություն ստանալու քո իրավունքը։ Ավելի ուշ փորձիր ևս մեկ անգամ, վստահ ենք՝ ավելի լավ արդյունք կունենաս։
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
Դատելով պատասխաններիցդ՝ ՏԱ օրենքի դրույթների մասին գիտելիքներդ բավարար չեն։ Հույս ունենք՝ թեստն ու պատասխանների բացատրություններն օգնեցին, ու հիմա ավելի լավ ես պատկերացնում՝ ինչպես իրացնես տեղեկություն ստանալու քո իրավունքը։ Ավելի ուշ փորձիր ևս մեկ անգամ, վստահ ենք՝ ավելի լավ արդյունք կունենաս։
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
Շատ վատ չէ, բայց դե ընդունիր, որ լավ արդյունք էլ չէ։ Առաջարկում ենք թեստն ու պատասխաններն օգտագործել տեղեկություն ստանալու քո իրավունքի մասին իրազեկության մակարդակդ բարձրացնելու համար։ Ավելի ուշ փորձիր ևս մեկ անգամ, վստահ ենք՝ արդյունքն ավելի գոհացնող կլինի։
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
Դե շնորհավորում ենք, դու տեղեկություն ստանալու իրավունքի մասին բավական տեղեկացված ես։ Վստահ ենք՝ թեստն օգնեց լրացնել բացերն ու ամրապնդել ունեցած գիտելիքը։
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
Կեցցես, դու հրաշալի արդյունք ես գրանցել։ Հուսով ենք՝ տեղեկություն ստանալու իրավունքի մասին գիտելիքդ միայն տեսական չէ, և դու այն օգտագործում ես նաև գործնականում։