Hvor godt kender du bilreglerne i Tyskland?

Reglerne for at køre bil i Danmark og Tyskland er ikke helt de samme. Hvor godt kender du reglerne i Tyskland?
START
Kan du bruge den samme p-skrive, som du bruger i Danmark?
Autobahn hedder den tyske motorvej. Her er der som bekendt fri hastighed på nogle strækninger - men hvilken hastighed anbefales det at køre med?
Hvis du kører 20 km/t for hurtigt i Danmark, risikerer du at få en bøde på minimum 135 euro – eller omkring 1.000 kroner. Hvor meget kan du maksimum få i bøde for at køre 20 km/t for hurtigt i Tyskland?
Hvilken af følgende sommerlige beklædningsgenstande skal du være opmærksom på, da den kan få betydning for, hvem der får ansvaret ved en færdselsulykke?
Hvad er det for et klistermærke i bilens forrude?
Miljøzoner i tyske byer kræver, din har bil har et miljømærke for at køre ind i centrum. Zonerne er indført for at begrænse udledningen af partikler. Hvis du ikke har et mærke på bilen, risikerer du at få en bøde. Hvor længe har systemet eksisteret?
Er det lovligt at bruge et program, der har informationer om politiets fartkontroller? For eksempel igennem en app på telefonen eller en gps.
Hvad er promillegrænsen i Tyskland, når du er over 21 år eller har haft kørekort i mere end to år?
Hvad er reglen for vigepligt ved indkørsel på motorvejen?
Result text