Πόσα γνωρίζεις για τη Χούντα;

Αφιέρωμα του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς στη Δικτατορία '67-'74.