Vad kan du om allemansrätten till sjöss?

Allemansrätten är grundpelaren i vårt rörliga friluftsliv, och förutsättningen för att kunna njuta av båtlivet så som vi gör det i dag. Sitter den i ryggmärgen?