Fåglar i havsbandet

Alltid finns de där som en fond till båtlivet. Men kan du dina sjöfåglar?