אז את מי מהבנות הג׳קט הלם יותר?

את מגי טביבי
64%
את תמר איש שלום
36%