הצלחתם לזהות?

צילום: עצמי

עומר אדם
כן, ישר זיהיתי
52%
לא, אני בהלם!
48%