Knopar

Du ska förtöja din 35-fotsbåt mot ett träd i naturhamn och tampen räcker inte tillbaka. Vilken knop är att föredra när du förtöjer i träd?

916 röster
Pålstek
43%
168 röster
Dubbelt halvslag
8%
1,065 röster
Dubbelt halvslag om egen part
50%