Knopar

Du ska förtöja din 35-fotsbåt mot ett träd i naturhamn och tampen räcker inte tillbaka. Vilken knop är att föredra när du förtöjer i träd?

103 röster
Dubbelt halvslag
8%
642 röster
Dubbelt halvslag om egen part
52%
490 röster
Pålstek
40%