Mitä mieltä olet Etuovi.comin uudesta ilmeestä?
Tykkään! Uusi ilme on hyvin onnistunut.
En tykkää! Vanha ilme oli parempi.
Uusi ilme? En ole huomannut mitään muutosta.
En osaa sanoa.