Pocket Kings, you?

408 votes
FOLD
22%
1,204 votes
CALL
64%
262 votes
RAISE
14%