Изнервяте ли се, когато гледате нованиварска емисия?

2 votes
Побърквам се
50%
0 votes
Късат ми нервите
0%
1 votes
Спрях да гледам телевизия
25%
0 votes
Толкова съм пристрастен, че не мога да спра
0%
0 votes
Нямам мнение по този върпос
0%
1 votes
И теливизя, и Интернет - постоянно се нарпягам
25%