user menu icon

Познајете ли некога ко доживљава електронско насиље?

3 votes
Познајем више људи
33%
3 votes
Познајем једну особу
33%
3 votes
Не познајем никог
33%