Føler du deg trygg på at du holder deg innenfor fartsgrensen?

864 stemmer
Nei, reglene er for rotete
71%
182 stemmer
Ja
15%
10 stemmer
Etter de nye forskriftene er det blitt lettere
1%
164 stemmer
Det er blitt vanskeligere etter de nye forskriftene
13%