Føler du deg trygg på at du holder deg innenfor fartsgrensen?

786 stemmer
Nei, reglene er for rotete
71%
171 stemmer
Ja
15%
8 stemmer
Etter de nye forskriftene er det blitt lettere
1%
143 stemmer
Det er blitt vanskeligere etter de nye forskriftene
13%