Saznajte koja boja najviše odgovara vašem karakteru

Poznato je da su boje u stanju da utiču na psihu ljudi, ali i da ne vole svi isti kolorit. Odgovorite na pitanja iz ovog testa i saznajte koje boje najviše odgovaraju vašem karakteru.