Which result surprised you most on Saturday?

51%
26 votes
Rostov-Don 19:20 FTC Rail-Cargo Hungaria
8%
4 votes
Kastamonu Belediyesi GSK 23:24 Krim Mercator Ljubljana
37%
19 votes
BV Borussia 09 Dortmund 30:27 Brest Bretagne Handball
4%
2 votes
HC Podravka Vegeta 31:36 CSM Bucuresti