חידון הלכות חג הסוכות

אומרים שארבעת המינים רומזים ל -4 סוגים אנשים. גלו איזה מבין 4 המינים (כמשל) אתם עכשיו? האתרוג הידען? הלולב בעל הרעיונות אבל חסר הידיעה המעשית? או שמא הדס בעל הידיעה המעשית אך ללא העומק או אולי ערבה עליה נאמר "הוי כל צמא לכו למים ואין מים אלא תורה" - בואו לגלות!
מתחילים!
איזה תנאי מהבאים אינו הכרחי לסוכה כשרה?
מה אסור לעשות בסוכה משום כבודה?
איזה אתרוג כשר?
מה מהדברים הבאים מעכב בנטילת לולב?
מדוע נכון לחזור בתשובה גם בהושענא רבא?
מתי מסיימים את התורה?
מה עושים במעמד הקהל?
ענית נכון על פחות משלוש שאלות
יש אנשים שבקיאים קצת יותר, כדאי ללמוד קצת לפני שתנסו את השאלון מחדש

לערבה יש כוחות חיים גדולים, שימוש בהם יכול לשדרג את הידע
צירפנו פה למטה ריכוז של תכנים על חג הסוכות, נשמח שתלמדו איתנו
ענית נכון על {number correct} שאלות
הכיוון טוב, כמו לולב והדס.

יש סיכוי שסבא שלך היה רב קהילה איפה שהוא

יש עוד מה ללמוד, צירפנו פה למטה ריכוז של תכנים על חג הסוכות, נשמח שתרחיבו את הידע איתנו
ענית נכון על {number correct} שאלות, שכוייח!
כל הכבוד
עוד טיפה חזרות ואתם עפים למעלה

צירפנו פה למטה ריכוז של תכנים על חג הסוכות, נשמח שתרעננו איתנו
מושלם, ענית נכון על כל השאלות - חזק וברוך!
יצאת כל ארבעת המינים יחד

כבר אמרו חז"ל: "אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד"
צירפנו פה למטה ריכוז של תכנים על חג הסוכות, נשמח שתחזרו איתנו