חידון הלכות חג הסוכות

אומרים שארבעת המינים רומזים ל -4 סוגים אנשים. גלו איזה מבין 4 המינים (כמשל) אתם עכשיו? האתרוג הידען? הלולב בעל הרעיונות אבל חסר הידיעה המעשית? או שמא הדס בעל הידיעה המעשית אך ללא העומק או אולי ערבה עליה נאמר "הוי כל צמא לכו למים ואין מים אלא תורה" - בואו לגלות!