Công cụ trắc nghiệm "Sở thích nghề nghiệp theo Holland"

Công cụ trắc nghiệm "Sở thích nghề nghiệp theo Holland" giúp người sử dụng bắt đầu tìm hiểu về đặc tính nghề nghiệp của mình qua sở thích tự nhiên.

Nhờ kiến thức này mà người sử dụng sẽ từ từ kết nối vào sự hiểu biết thế giới nghề nghiệp để ra quyết định nghề nghiệp phù hợp nhất cho bản thân tại từng thời điểm.


Cùng lắng đọng 5 phút nhẹ nhàng nào!

Hãy nhớ rằng:

  • Đừng cố gắng trả lời vì muốn có một hình ảnh tốt đẹp nào đó.
  • Đừng tự đánh giá, đừng tự chê, đừng tự khen, đừng cố gắng giống ai
  • Chọn bất kì câu trả lời nào đến với mình nhanh và tự nhiên nhất


Chú ý:
Công cụ này mang tính tham khảo và không thay thế cho một quy trình tư vấn hướng nghiệp chuyên nghiệp.

Thông tin liên hệ

Vui lòng điền thông tin để xem kết quả bạn nhẻ!
Vui lòng kiểm tra lại thông tin
*
*
*