נשים, מה אתן עושות בתפילות בחגים?

35 votes
תקועה 6 שעות בבית עם הילדים בזמן שהוא בתפילה
21%
57 votes
הוא קם ותיקין, ואני הולכת לתפילה הרגילה
34%
18 votes
מתחלקים. הוא חוזר באמצע התפילה ואני הולכת להתפלל
11%
58 votes
מתפללת בבית. הילדים זה תירוץ מצויין
35%