Where should Kawhi play next season?

729 votes
Los Angeles
40%
594 votes
Dallas
33%
262 votes
Miami
14%
235 votes
New York
13%