הצביעו עכשיו

1,026 votes
לסגור את גלי צה"ל
76%
321 votes
לא לסגור בשום אופן
24%