חלוקת התיקים בממשלה המסתמנת

1
ראש הממשלה - נפתלי בנט
לשנתיים, ברוטציה עם לפיד
2
שר החוץ - יאיר לפיד
3
שר הביטחון - בני גנץ
4
שר האוצר - אביגדור ליברמן
5
שר המשפטים - גדעון סער
6
שרת הפנים - איילת שקד
7
שרת התחבורה - מרב מיכאלי
8
שרת החינוך - יפעת שאשא ביטון
9
השר לביטחון הפנים - עמר בר-לב
10
שר הבריאות - ניצן הורוביץ
11
שרת הקליטה - פנינה תמנו-שטה
12
שר התרבות - חילי טרופר
13
שרת התקשורת - קארין אלהרר
14
שר הדתות - מתן כהנא
15
שר החקלאות - אלון שוסטר
16
השרה להגנת הסביבה - תמר זנדברג
17
השר לשיתוף פעולה אזורי - עיסאווי פריג'
18
יו"ר הכנסת - מאיר כהן