האם ההומור על הלחימה במבצע "שומר החומות" הוא לגיטימי?

מיכה לובטון
מיכה לובטון
935 מצביעים
מותר ואפילו רצוי - גל גברעם צודקת.
37%
1,611 מצביעים
חוסר טאקט משווא - גל גברעם טועה.
63%
מצביעים
מצביעים