מאבק מערכת החינוך בגזענות

1
משרד החינוך לא גיבש תוכנית מערכתית ייעודית למאבק בגזענות ולקידום חיים משותפים של יהודים וערבים
2
לא תוקנו ליקויים שנכללו בדוח שפרסם משרדו לפני חמש שנים