כשירות לוחמי האש

1
יש חשש לפגיעה באיכות המענה המבצעי לאירועים ולנזק מצטבר לכשירותם של לוחמי האש
2
הרשות לכבאות ולהצלה לא מימשה את תכנית האימונים שהיא עצמה קבעה
3
רק כ-70% ממשרות התפקידים המבצעיים ברשות הכבאות אוישו