טיפול בנפגעי חרדה במצב חירום

1
למרות תהליך מקיף בעניין היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בחירום יש עיכובים במימוש התוכנית
2
טרם גובשה אסטרטגיה לאומית לפרישת מרכזי החוסן ולהפעלתם
3
אין התאמה בין מספר התושבים ברשויות למספר המרפאות לבריאות הנפש בחירום
4
ברוב הרשויות המקומיות אין מרפאות לבריאות הנפש
שמשרד הבריאות וקופות החולים יבחנו מחדש את הפריסה הקיימת של המרפאות כדי להתאים אותה לאזור ולאוכלוסייה.
5
בכל קופות החולים יש מחסור בכוח אדם לטיפול בבריאות הנפש בשגרה
6
הרשויות המקומיות בעוטף עזה אינן מצליחות לאייש את תקני הפסיכולוגים החינוכיים