משפט נתניהו - שלב ההוכחות

1
12:08 | הסתיים היום החמישי לעדות אילן ישועה
כפי שפורסם בכאן חדשות עדותו הראשית של אילך ישועה תתארך ותתפרס על פני שלושה ימים בשבוע הבא
2
11:50 | "אנחנו צריכים להשיג לראש הממשלה דברים שונים"

ישועה נשאל למה הוא מתכוון כאשר הוא מדבר על הטבות רגוטלוריות. ישועה: לכל אורך ההתנהלות בין שאול לביני, נאמר בצורה ברורה, יש פה את וואלה, יש פה את בזק, אנחנו צריכים להשיג לראש הממשלה דברים שונים. ולפעמים ההטבות הרגולטרויות זה נאמר ספציפית - צריך לחתום על יס, לדוגמה. ההקשר היה ברור. באופן ספציפי, לא תמיד ידעתי, היום יש ככה ומחר ככה, אלא אומרים השבוע שבוע רגיש.


3
10:28 | "יאיר עוקב, מסית את האמא ואז מגיע בדרישות לא הגיוניות"

ישועה העיד כי במקרים בכמה מקרים הסבירו לו איריס ושאול אלוביץ' כי יאיר נתניהו עומד מאחורי הדרישות: "הבן יאיר, קם בבוקר, עוקב אחרי הכול, מסית אותה (את אמו), אומר לה כל מיני דברים. לפעמים איריס ולפעמים שאול אמרו זאת בטרוניה, שיאיר עוקב, מסית את האמא, ואז מגיע בדרישות לא הגיוניות אלינו. פעם שאול אמר שהוא המסית והמדיח. כשהיינו ברצף של הגיוני (של דרישות). לפעמים גם העבירו מסכים (צילום הודעות) של יאיר, שפנה לניר שפנה לשאול. רואים שזה מיאיר, מופיע שמו בראש ההתכתבות.

4
10:05 | ישועה: "הנורמה הייתה שאנו לא עורכים את האתר"
אילן ישועה הסביר בעדות כי פעמים רבות, הנורמה היתה שלא העורכים הם אלה שעורכים את אתר וואלה. "פעמים רבות כשהיינו מעלים משהו, היו נדרשים שיפורים, בכותרת, בכותרת משנה, בתמונה, אם הדגשנו דבר כזה או אחר, אם נתנו למישהו להגיב. ידעתי שיכול לעלות משהו ותמיד יכולים לבוא ולשפר, וזה מה שהיה לי בראש, זאת היתה הנורמה. בהקשר הזה חזר ישועה על הביטוי שבו השתמש בחקירה בנוגע למצב בוואלה והדרישות ואמר: "אין הקומץ משביע את הארי"
5
9:30 | אייטם על שרה נתניהו
מוצגת התכתבות בין אלוביץ' וישועה סביב אייטם על רעיית ראש הממשלה. בהתכתבות כותב אלוביץ: "תן לגברת כל מה שניתן, ההוא מתאבד בשבילי". ישועה משיב: "בסדר". לדברי ישועה, הכוונה ב"הוא מתאבד בשבילי" היא לנתניהו שמסייע בהטבות רגולטרויות בדברים הקשורים לבזק.
6
9:07 | החל הדיון בבית המשפט
הדיון מתנהל סביב ידיעה באתר וואלה לקראת חתימת הסכם הגרעין בין המעצמות ואיראן. בידיעה יצא השר הנגבי להגנת נתניהו בעקבות מתקפה של לפיד שקרא לו להתפטר ואמר שגם אם ייחתם הסכם גרעין עם איראן ישראל לא תהיה מחוייבת לו.
התביעה מראה רצף התכתבויות בין ישועה לבין עורך וואלה אז, אבי אלקלעי, ובין ישועה לאלוביץ שכותב: "מה שמרגיז הוא שהגדול (נתניהו) יוצא מעורו כדי לעזור, ואנחנו לא יכולים לעזור לו בגלל חבורת אפסים (העיתונאים). הגדול מפתיע אותי לטובה כל יום, בדברים הכי חשובים, חייבים למצוא דרך לגמול לו".