โหวตผลงานประเภท "นักเรียนนักศึกษา"

1.เลือกหมายเลขที่ชื่นชอบ
2.กดปุ่ม "เริ่มโหวตเลย!" เข้าสู่ฟอร์มโหวตลงคะแนน
3.กดเลือกรหัสผลงานที่ชื่นชอบ
4.กดเชื่อมต่อกับ Facebook, Google หรือ Twitter เพื่อยืนยันการโหวต
5.สามารถโหวต 1 ครั้งต่อ 1 ประเภทเท่านั้น

ไปยังหน้ารวมผลงานทั้งหมด

ขอบคุณสำหรับการโหวต

ไปยังหน้ารวมผลงานทั้งหมด

18%
6%
4%
9%
9%
21%
12%
12%
9%
การลงคะแนนเสียงปิดแล้ว

ขอบคุณที่ลงคะแนนเสียง!