user menu icon

โหวตผลงานประเภท "นักเรียนนักศึกษา"

1.เลือกหมายเลขที่ชื่นชอบ
2.กดปุ่ม "เริ่มโหวตเลย!" เข้าสู่ฟอร์มโหวตลงคะแนน
3.กดเลือกรหัสผลงานที่ชื่นชอบ
4.กดเชื่อมต่อกับ Facebook, Google หรือ Twitter เพื่อยืนยันการโหวต
5.สามารถโหวต 1 ครั้งต่อ 1 ประเภทเท่านั้น

ไปยังหน้ารวมผลงานทั้งหมด
S012
S013
S019
S024
S044
S049
S060
S071
S094
Thank you for voting!