โหวตผลงานประเภท "บุคคลทั่วไป"

1.เลือกหมายเลขที่ชื่นชอบ
2.กดปุ่ม "เริ่มโหวตเลย!" เข้าสู่ฟอร์มโหวตลงคะแนน
3.กดเลือกรหัสผลงานที่ชื่นชอบ
4.กดเชื่อมต่อกับ Facebook, Google หรือ Twitter เพื่อยืนยันการโหวต
5.สามารถโหวต 1 ครั้งต่อ 1 ประเภทเท่านั้น

กลับไปยังหน้ารวมผลงานทั้งหมด

ขอบคุณสำหรับการโหวต


กลับไปยังหน้ารวมผลงานทั้งหมด

6%
11%
6%
15%
21%
3%
22%
0%
5%
10%
การลงคะแนนเสียงปิดแล้ว

ขอบคุณที่ลงคะแนนเสียง!