פרטי הסקר

1
תאריך ביצוע הסקר: 24.11.20 בין השעות 16:30-11:00
2
מזמין הסקר: כאן חדשות
3
עורך הסקר: מכון KANTAR
4
האוכלוסייה ממנה נלקחת המדגם: 550 גברים ונשים בגילאי 18+
5
מספר האנשים שהתבקשו לענות: 2407
6
מרווח הטעות: 4.4%
7
הפלטפורמה: דגימה אינטרנטית